Tải sao lại đi thăm Bãi Trường ?

Bãi trường là bãi biễn đẹp nhất Phú Quốc được chia thành 2 bãi chính là Nam Long beach và Bắc Long Beach. Bãi Trường kéo dài khoảng 20 km từ Dinh Cậu đến bắc An Thới.

Xem thêm