Đoàn khách tỷ phú Lào đi chuyên cơ tới Phú Quốc du lịch

Ngày 4/3 đến 7/3 tới đây, một đoàn tỷ phú người Lào sẽ tới Phú Quốc (Kiên Giang) du lịch. Đây có thể là đoàn khách quốc tế cuối cùng đến Việt Nam dưới hình thức hộ chiếu vaccine trước khi du lịch mở lại vào 15/3. Tổng số khách trong đoàn là 12 người […]

Xem thêm